Bukväggsbråck

Vad är bråck?
Bukhålan är ett rum som omges av väggar av muskler och muskelhinnor. I väggarna kan uppstå försvagningar som gör att delar av organ (fett eller tarm) i rummet trycks ut genom väggen och buktar ut på ”fel plats”. Detta kallas för bråck. Bukväggsbråck är en samlingsbeteckning för alla bråck i bukväggen. Vi behandlar bukväggsbråck som tex epigastrica/navelbråck eller mindre ärrbråck samt ljumskbråck som är lämpliga för öppen kirurgi.

Ljumskbråck

Symptom

Har man besvär kan man låta operera sig men har man inga besvär kan man mycket väl avstå. Kvinnor med ljumskbråck bör som regel låta operera sig då kvinnor i större utsträckning än män har en typ av ljumskbråck som kallas för ”lårbråck” eller ”femoralbråck”. Den typen av ljumskbråck har större risk för komplikationer än ”vanliga” ljumskbråck.

Den allvarligaste komplikationen till bråck är en ”inklämning” av bråcket. Bråcket ligger då ut som en bula och går inte att trycka tillbaka. Bulan blir hård och gör ont. Inträffar detta bör patienten söka till akutmottagning. Risken för den individuella patienten är dock mycket liten för att detta ska uppstå. Om man som patient misstänker att det inte står rätt till med bråcket, ska man lägga sig ner och trycka tillbaka det. Så länge bråcket glider tillbaka in är det ingen fara.

Behandling

Syftet med kirurgisk behandling är att förbättra livskvaliteten, lindra smärta och obehag samt att förhindra inklämning av bråcket. Operationen kan utföras öppen eller med titthålsteknik med bråcknät. Operationen sker i huvudsak i dagkirurgi i lokalbedövning med sedering eller i anestesi. Man går oftast hem samma dag.

Prognos efter operation

Operationen kan i sig ge besvär efteråt. Man har ont i operationsområdet, framförallt vid fysisk aktivitet. Smärtan avtar successivt under de första veckorna. Smärtan varierar mycket mellan olika individer. De flesta får måttliga smärtor f.a. de 3-4 första dagarna efter operation. En del får knappt några smärtor alls och en liten del får väldigt ont utan att det behöver vara något fel. Om man har mycket ont längre period än 3-4 dagar, bör man höra av sig till kliniken. Blåmärken i huden runt operationssåren är också vanligt. Även runt penis och pung. Detta tar kroppen själv hand om. Om man har stora svullnader i ljumske och ner mot/i pungen bör man höra av sig till kliniken. Upp till 20% av patienterna får stelhetskänsla och lättare obehag även på längre sikt som ett resultat av själva operationen. Svårare smärtproblem efter operation är dock ovanligt.

Alla operationer har en viss risk för återfall med ett nytt bråck på samma ställe. Den risken har minskat betydligt i och med att man börjat använda nät och ligger numera nationellt på ungefär 5% för ljumskbråck.

På Ainnova kirurgi erbjuder vi ljumskbråcksoperation med öppen teknik i dagkirurgi med möjlighet till övernattning om behov skulle uppstå.

Navelbråck / Epigastrica bråck

Är bråcket väldigt litet räcker det med att sy ihop defekten i muskelhinnan med en öppen operation. Är bråcket större behöver man lägga in bråcknät för att minimera risken för återfall.

Ärrbråck

Bråck efter genomgången bukoperation så kallat ärrbråck kan vara litet eller väldigt komplext. Operationerna kan göras med öppen teknik, titthålsteknik eller robot kirurgisk teknik.

På Ainnova kirurgi behandlas bråck upp till 10 cm med öppen teknik med inläggning av bråcknät.

Om man har ett fysiskt krävande arbete kan man behöva vara sjukskriven 2-3 veckor efter operationen. Har man kontorsarbete går det bra att återgå inom ett par dagar.