Gallsten

Varför får en del människor gallsten?

Galla som är nödvändigt för vår matsmältning bildas hela tiden i levern och rinner genom den stora gallgången ned till tolvfingertarmen. Runt gallgångens mynning till tarmen finns en liten ringmuskel som öppnar sig efter måltid så att gallan kan rinna ut i tarmen. Gallblåsan ligger som en utbuktning mitt på stora gallgången och fungerar som en behållare för gallan. När man inte äter uppsamlas och koncentreras gallan här. Efter måltid drar sig musklerna i gallblåsan samman så att den blir mindre och tömmer ut gallan i tarmen via stora gallgången. Hos en del människor blir gallan så koncentrerad att salter eller andra ämnen i gallan inte kan förbli flytande. Då bildas stenar i gallblåsan.

Hur upptäcks gallsten?

Ultraljudsundersökning är i dag den vanligaste metoden att upptäcka gallsten. Ibland kan andra och mer komplicerade undersökningar vara nödvändiga som tex Magnetkameraundersökning (MRC).

Vem behöver opereras för gallsten?

Gallsten är mycket vanligt och förekomsten ökar med åldern. Bland kvinnor i 70-årsåldern har ungefär en fjärdedelgallsten. Långt ifrån alla som har gallsten behöver opereras. Vid inflammation i gallblåsan, vid sten i stora gallgången kombinerad med inflammation i bukspottkörteln eller gulsot kan gallstensoperation tillrådas. Upprepade smärtattacker i bukens övre högra del som varar någon halvtimma eller mer och strålar bak mot ryggen kan bero på gallsten. Då kan också gallstensoperation vara av värde. Motion i måttlig omfattning har visat sig minska risken för att behöva gallstens opereras.

Vad innebär en gallstensoperation?

Vid en gallstensoperation borttas gallblåsan med de stenar som finns i den. Det går bra att klara sig utan gallblåsa eftersom gallan i stället rinner kontinuerligt ned i tarmen. Ibland kan det leda till en lösare avföring, men dessa besvär är oftast övergående. Om en MRC inte utförts före operation utför man ofta en röntgenundersökning som syftar till att klarlägga om det finns stenar också i den stora gallgången som leder gallan från levern till tolvfingertarmen. Om så är fallet kan man överväga att även ta bort dessa under operationen.

Hur genomförs en gallstensoperation?

Gallstensoperation utförs nästan uteslutande med titthålskirurgi och på Ainnova Kirurgi utför vi detta med tillhållskirurgi med 3D teknik. I undantagsfall kan en öppen kirurgi behöva utföras. Operationen utförs under narkos ”sövning” och tar ungefär en timma.

Vid titthålsoperation går man in i buken med speciella instrument via fyra små sår i bukväggen som är 1-3 cm långa. Bukhålan fylls med koldioxid och gallblåsan frigörs, gallblåsegången försluts med klips och delas. Hela gallblåsan innehållande stenarna tas bort genom en av små snitten.

Gallstensoperationer registreras enligt ett nationellt system i avsikt att åstadkomma ökad operationskvalitet. En samlad analys av data från alla deltagande sjukhus görs årligen. Ur patientens synpunkt är deltagande i denna kvalitetsregistrering frivillig. Om du önskar att din operation ej ska ingå i kvalitetsregistret, meddela din läkare.

Efter Operationen

Efter operationen övervakas man på uppvakningsavdelningen, när man vaknat till ordentligt får man komma till sitt privata rum och inta dryck och en macka. Man får gå på toa och tömma blåsan.

Övernattning kan bli aktuellt om du inte kan gå hem tex pga. smärta, postoperativt illamående, blödning, miktionsbesvär etc.

Hur mår man efter operationen?

Med modern narkosteknik är en gallstensoperation föga påfrestande. Vanligtvis sker titthålsoperation av gallblåsan dagkirurgiskt, det vill säga man kommer hem samma dag som operationsdagen och detta går i regel bra. I vissa fall behöver man observeras över natten. Man bör så fort som möjligt efter en gallstensoperation komma upp och röra sig, men undvik tunga lyft de första dagarna. Att vara aktiv efter en operation bidrar till att minska risken för lunginflammation och blodproppsbildning. Det är bra att ta tabletter mot lindrig smärta (t ex Panodil 1gr 4 gånger per dygn) under de fem första dagarna efter en gallstensoperation. Alvedon kan med fördel kombineras med T.Ipren 400mgx3 vid behov. Inträder svår smärta bör man ta kontakt med sjukvård igen. Sjukskrivningstiden är ofta kortare än tio dagar.

Kontroll efter operation för gallsten

Återbesök är inte nödvändigt efter en rutinmässig operation för gallsten. Du blir uppringd av en sjuksköterska dagen efter hemgång. Du kan också komma i kontakt med den läkare som opererat dig genom Ainnova Kirurgi, tel 021-440 12 60.

Följande symtom ska föranleda kontakt med kliniken

  • Hög feber efter operationen
  • Svår smärta
  • Infektionstecken med rodnad, svullnad, rinnande var i buksåret
  • Gulfärgning av huden, ljus avföring/mörk urin

Vad kan jag äta efter operationen?

Efter operationen kan de flesta tåla all mat. De första månaderna bör du undvika de födoämnen du inte tålde innan operationen. Prova sedan med att äta lite, av ett av dessa födoämnen i taget. Exempel på födoämnen som man bör undvika vid gallbesvär: Ägg, grädde, äpple, paprika, gurka, lök, kål, kaffebröd. Fet mat, hårt stekt mat, rökt mat.