Stomibesvär / Stominedläggning

På Ainnova Kirurgi har vi kirurger med gedigen erfarenhet kring problem som kan uppstå hos patienter med stomier. Flera av dessa tillstånd som tex stomiprolaps kan åtgärdas via kirurgi som utförs inom dagkirurgi. Vid operationen blir du sövd och stomin lossas, förkortas och sys om mot huden.

Symptomgivande stomibråck kan ibland behöva opereras. Vid detta tillstånd försnävas öppningen i bukväggen och ett nät läggs bakom muskeln för att minska risken för återfall av bråcket. Operationen utförs i narkos ”sövning” och tar allt ifrån 1,5–3 timmar och man därefter kvarstanna på kliniken för övervakning. 

Stominedläggning. Vi utför stominedläggning där tarmkontinuiteten återställts. Operationen utförs i narkos ”sövning” stomin lossas helt från omkringliggande vävnad, tarmändarna sys ihop och förs tillbaka i bukhålan, bukväggen försluts och huden dras ihop men kvarlämnas en liten öppning i mitten för att minimera risken för infektioner. Operationen tar 1–1,5 timma och på Ainnova Kirurgi utförs ingreppet av två tarmkirurgier. I undantagsfall behöver vi öppna buken i medellinjen för att kunna sy ihop tarmändarna på ett säkert sätt.

Efter operationen kommer du att övernatta på kliniken. Efter hemgång kommer du att bli uppföljd dagligen för att säkerställa att du får hjälp med de besvär som kan uppkomma efter att tarmen kommer igång.