Om oss

Våra specialistkirurger har lång och bred erfarenhet inom både den privata och offentliga vården. Vår målsättning är att bedriva kirurgi med högsta kvalitet och efter moderna etablerade behandlingsprinciper.

Vår personal

Vi erbjuder hjälp med olika typer av kirurgiska behandlingar, såväl mindre relativt okomplicerade ingrepp som mer omfattande operationer.

Uppdatering pågår! 

kirurgi västerås

David Boëthius
Överläkare i Kirurgi

David Boëthius är Överläkare i Kirurgi i Region Uppsala med profil inom bråckkirurgi, laparoskopisk kirurgi (gallvägar / bråck) och akutkirurgi. 

Läkarexamen Uppsala Universitet 2004.

Specialist i Kirurgi 2011

kirurgi västerås

Kenneth Smedh
Överläkare i Kirurgi MD PhD Professor

Kenneth Smedh är överläkare och professor i Kirurgi vid Västmanlands sjukhus Västerås och är mångfaldig prisad för sina medicinska prestationer som tex Hans Majestät Konungens medalj av kungen ”för betydande medicinska insatser inom cancervården”.

Professor Smedh är sedan januari 2023 anställd vid Ainnova Kirurgi och kommer att arbeta med mottagningsverksamheten.

kirurgi västerås

Peter Frykholm
Överläkare, Narkosläkare MD PhD

ainnova kirurgi

Pia Karlsson
Enhetschef, Operationssköterska

Ainnova Kirurgi

Anneli Bergström
Uroundersköterska
Bitr. Ledningsansvarig

kirurgi västerås

Eva Göransson
Uroundersköterska

kirurgi västerås

Per Jansson
Överläkare, Narkosläkare

kirurgi västerås

Flora Penneborn
Operationssköterska

kirurgi västerås

Britt-Marie Halén
Operationsundersköterska

kirurgi västerås

Gunilla Kressner
Anestesisjuksköterska

kirurgi västerås

Anders Hansson
Anestesisjuksköterska

ainnova kirurgi

Liloz Feyzi
Specialistsjuksköterska / Koordinator

ainnova kirurgi

Habibeh Mohamad Pour
Specialistsjuksköterska / Inköpsansvarig

ainnova kirurgi

Mansour Nozhatzadeh
VD

Transparensredovisning

Kontaktuppgifter

Besöksuppgifter, telefon och e-postadress

Ainnova Kirurgi AB
Flottiljgatan 67
721 31 Västerås

Telefon: 021-440 12 60
E-post: kontakt@ainnovakirurgi.se

Basfakta om verksamheten

Ainnova Kirurgi bedriver kirurgisk verksamhet inom flera specialiteter i nyrenoverade lokaler i Västerås med helt ny utrustning av hög kvalitet. Våra största område är proktologi, bråckkirurgi och hudkirurgi.

Kvalitetssäkring

Vår verksamhetsledning beaktar gällande lagstiftning, förordningar och föreskrifter samt för verksamheten aktuella riktlinjer. Kvalitetskontroller av den egna verksamheten redovisas årligen. Detta innefattar patientenkäter samt protokoll om tillsyn av medicinsk-teknisk utrustning och miljö. Specifikt utvecklas vår verksamhet i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för ett systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9.

Medarbetare – personal

Besöksuppgifter, telefon och e-postadress

Kliniken har 10 anställda, varav 9 kvinnor och 1 man, motsvarande 7 heltidstjänster. Vi har konsultavtal med personal inom anestesi och kirurgi inom samtliga verksamhetsområden. Alla våra sköterskor har specialistutbildning. Samtliga läkare är specialister inom sina områden med flerårig erfarenhet, några har dessutom akademiska meriter. Vi följer kollektivavtal och kan kommunicera med våra patienter på flera språk förutom svenska, t.ex. kurdiska, persiska, arabiska, och isländska, vilket resulterar i en trygg upplevelse.

Ägare

Ainnova Kirurgi AB

Styrelse och ekonomi

Se vår presentation på: Allabolag

Modern evidentbaserad kirurgisk vård med högsta kvalitet i partnerskap mellan offentlig och privat verksamhet

Har du några frågor eller funderingar?

Vi vet att läkarbesök och sjukdomar kan kännas jobbigt att prata om. Om du har några frågor eller funderingar kring en åkomma eller ditt besök så tveka inte att kontakta våra sjuksköterskor på 021-440 12 60 eller kontakt@ainnovakirurgi.se så hjälper vi dig. Varmt välkommen.

kirurgi västerås
ainnovakirurgi
ainnovakirurgi
kirurgi västerås