Forskning & Kvalitetsregister

Kvalitetsregister som Ainnova Kirurgi registrerar i:

Några exempel på forskningprojekt från grundarna av
Ainnova Kirurgi

Riskfaktorer för att utveckla tarmvred efter ändtarmsoperation studerades för patienter opererade i Västmanland under en lång uppföljningsperiod.

Risken för tarmvred är störst hos patienter som efter ändtarmscanceroperationen behövt genomgå en reperation pga någon form av  komplikation. Även specifika mekanismer för tarmvred för de patienter som hade tillfälliga stomier redovisas. 

En komplikation till divertikulit (inflammation i tjocktarmsfickor) är varansamling utanför tarmväggen. Många av dessa patienter som inte behöver genomgå en akut operation har långvariga besvär vilket föranleder en noggrann uppföljning och identifiering av de som kan må bättre av en planerad tjocktarmsoperation med borttagning av det inflammerade området.

I Chimeny-studien som är en pågående studie lottas hälften av patienter med permanenta stomier till att erhålla en speciell nät med förhoppning om att minska riskerna med stomibråck som är vingligt förekommande hos patienter med stomier.

kirurgi västerås

I denna studie visar vi att patienter med tillfälliga tunntarmsstomier kan få sina stomier nedlagda inom dagkirurgi med bevarad medicinsk säkerhet och med hög patient nöjdhet.

Antibiotika behandling behöver ej ges till patienter med en akut information i ett tarmfick segment. Antibiotika förhindrar inte återfall och påskyndar inte utläkning.

Patienter som har en spridd ändtarmscancer vid diagnos har en längre överlevnad om de genomgått operation av levermetastaser.

Risken för komplikation är låg för de patienter med ändtarmscancer som genomgått en operation där man kvarlämnat en liten del av sista delen av ändtarmen.

Förbyggande nät som läggs bakom bukmuskeln vid skapande av en permanent stomi förhindrar inte uppkomst av stomibråck. Nya metoder och när behöver utvecklas.

Patienter med okomplicerad divertikulit (tarmficksinflmmation) kan behandlas utan antibiotika och behöver ej läggas in på sjukhus.

Vi vet att läkarbesök och sjukdomar kan kännas jobbigt att prata om. Om du har några frågor eller funderingar kring en åkomma eller ditt besök så tveka inte att kontakta våra sjuksköterskor på 021-440 12 60 eller kontakt@ainnovakirurgi.se så hjälper vi dig. Varmt välkommen

ainnovakirurgi
kirurgi västerås