Urologmottagning har stor erfarenhet av patienter med urinvägsproblem, utredning av förhöjt PSA och blödning i urinvägarna.

Vi utför provtagning av prostatan så kallad transperineal fusionsbiopsering med den senaste tekniken och vi lägger guldmarkörer inför extern strålbehandling. För undersökning av urinvägar har vi modernt videocystoskop. Vi har stor erfarenhet av ingrepp i lokalbedövning och narkos.
 
Verksamheten följer nationella riktlinjer kring prioriteringar/ standardiserade vårdförlopp. På uppdrag av Region Västmanland samverkar vi med primärvården (vårdcentraler), utifrån ”Samverkansdokument urologkliniken/primärvården”
 
Du kan söka dig hit via remiss från din Familjeläkare eller skriva en egen Egenremiss. Alla remisser prioriteras efter allvarlighetsgrad.
 
För kontroll av PSA och undersökning av prostatan bör du ta kontakt med din Familjeläkare.

Blanketter

Vi vet att läkarbesök och sjukdomar kan kännas jobbigt att prata om. Om du har några frågor eller funderingar kring en åkomma eller ditt besök så tveka inte att kontakta våra sjuksköterskor på 021-440 12 60 eller kontakt@ainnovakirurgi.se så hjälper vi dig. Varmt välkommen