Välkommen till Ainnova kirurgi

Ainnova Kirurgi är en privat specialistklinik med inriktning allmänkirurgi, bråckkirurgi och olika typer av anala besvär. Våra specialistkirurger har mer än 15 års erfarenhet inom den offentliga specialistvården. Vår målsättning är att bedriva kirurgi med högsta kvalitet och efter moderna etablerade behandlingsprinciper.

Skulle rekommendera Ainnova Kirurgi till någon annan i sin situation
%
Upplevde atmosfären på operationsavdelningen / uppvakningsplatsen / övernattningsplatsen som bra
%
Anser att det aktuella behovet av vård/behandling blivit tillgodosett
%
Kände sig trygg under sin vistelse hos Ainnova Kirurgi
%

Recension

Telefontider

Ainnova Urologi

Måndag - torsdag

08.00 - 09.30

Ainnova Kirurgi

Måndag - torsdag

Fredag

10.00 - 12.00 & 13.00 - 14.00

10.00 - 12.00

Mottagningens öppettider

Måndag - fredag

08.00 - 17.00

ainnovakirurgi
kirurgi västerås