Hudförändringar - Chirurgia minor

Födelsemärken, leverfläckar, nevus

Ett födelsemärke är en mörk fläck på huden. Den innehåller extra mycket pigment, som är det färgämne som gör huden mörkare när den utsätts för sol. Födelsemärken kallas ibland leverfläckar och på medicinskt språk heter de nevus. Nästan alla nevus är ofarliga, men enstaka kan utvecklas till cancer. Förändring i ett nevus kan vara tecken på att det börjar utvecklas cancer. Förändringen kan vara att det växer, att nevusets kant börjar bli oskarpt avgränsad eller att det blir en sårbildning i nevuset. Om patienten noterar att ett nevus förändras eller av annan anledning vill få en bedömning är en hudläkare den som har bäst kompetens för detta. Vi tar bort födelsemärken som hudläkare bedömt lämpliga för detta och därför remitterat till oss.

Under operation i lokalbedövning skär kirurgen bort den del av huden där märket sitter. Huden slutes
med stygn.

Aterom (Talgkörtelcysta)

Överallt på huden finns körtlar som producerar talg. Talget smörjer huden och håller den mjuk och smidig samt hindrar att den torkar ut. Talget trycks ut på huden genom en öppning. Om den öppningen täpps till växer körteln i takt med att talg bildas. Det kan bli som en liten hård kula precis under huden. Ofta sitter den i hårbotten och kommer då i vägen när man ska kamma sig. Om cystan är till besvär kan låta ta bort den men det är ofarligt att ha den kvar. I sällsynta fall kan bakterier få fäste i den uppspända körteln och en böld bildas. Då kan man behöva hjälp akut med att få den uppskuren för att tömma ut varet.

Operationen utförs i lokalbedövning när cystan är i ett lugnt skede och inte är inflammerad. Kirurgen lägger ett snitt över cystan och klipper loss den från underhudsfettet. Det är viktigt att få bort hela cystan, annars ökar risken för att den kommer tillbaka på samma ställe. Huden slutes med stygn

Fettknuta (Lipom)

Fettknutor kan uppstå i underhudsfettet men även i djupare liggande fettväv i kroppen. Ytligt liggande knutor kan tas bort i lokalbedövning om de ger besvär. Om fettknutan sitter på ett känsligt ställe (nacken, armhålan) eller är större än 5 cm kan kirurgen välja att göra en magnetkameraundersökning innan hen tar beslut om att ta bort knutan. Djupt liggande knutor ska bedömas i den högspecialiserade vården och inte av oss.

Under operation Kirurgen bedövar huden ovanpå knutan och gör ett snitt. Därefter klipper hen loss knutan och trycker ut den genom hålet i huden. Huden slutes igen med stygn.

Nageltrång (paronyki)

Om huden trycks in hårt mot nagelkanten kan nageltrång uppstå. Det kan leda till en lokal inflammation med risk för att bakterier kan tränga in i huden och orsaka en infektion. Nageltrång är ett vanligt tillstånd och drabbar i regel stortån. Ibland kan kirurgisk ingrepp bli nödvändigt om lokalbehandling inte ger effekt. Behandlingen innebär borttagning av del av nageln och nagelanlaget i lokalbedövning.